NON-STOP: 0730006655 | 0760665511

NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Obiectul consimtamantului:
Prezentul consimtamant aproba colectarea si procesarea de catre beneficiar a datelor personale ale subiectului

Datele colectate:
Adresa de e-mail: pentru transmiterea de comunicari, informari, contract, informatii
Nr de telefon: pentru transmiterea de comunicari, informari, contract, informatii
Nume, prenume: pentru adresare si contact
Adresa de domiciliu – pentru corespondenta, transmitere de comunicari, informatii, oferte, contract, facturi, etc
Scopul in care va fi utilizat: strict pentru:
Transmitere prin SMS de notificari
Transmitere prin e-mail de notificari, oferte, prezentarea ofertelor de produse si servicii, transmiterea facturilor
Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/ serviciilor/ produselor
Subiectul este protejat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal (RGDP/GDPR) nr 679/ 2015 si poate interveni cand doreste si poate solicita:
Informare si consultarea informatiilor vizate
Actualizarea informatiilor vizate
Stergerea informatiilor vizate
Restrictionarea si opunerea in prelucrarea informatiilor vizate
Subiectul isi exprima consimtamantul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerata) a datelor mentionate ale persoanei sale in scopuri descrise mai sus. Utilizarea datelor in alte scopuri decat cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul datelor catre alti terti decat cei mentionati este strict interzisa.